Fundusze Europejskie

Podstawowe informacje o projekcie:
Numer umowy POIR.01.01.01-00-1377/20-00, z dnia 23.03.2021

nazwa programu i projektu:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Konkurs 6/1.1.1./2020–Szybka ścieżka

Tytuł projektu:

Opracowanie innowacji produktowej pod postacią aseptycznego automatu rotacyjnego do napełniania i zamykania pojemników, stanowiącego odpowiedź na wyzwania branży mleczarskiej i przetwórstwa owocowo-warzywnego.

 • Nazwa beneficjenta : TREPKO Spółka Akcyjna
 • wartość projektu: 4 272 834,37 zł 
 • wartość dofinansowania: 1 768 096,53 zł
 • okres realizacji w latach: 2021 – 2023 (1.03.2021 – 28.02.2023)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Szybka Ścieżka.

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie innowacji produktowej w postaci aseptycznego automatu rotacyjnego do pakowania. Rezultat projektu będzie stanowił innowację produktową w skali co najmniej rynku polskiego i rynków zagranicznych. Innowacja produktowa zostanie opracowana w wyniku prac B+R (2 etapy prac rozwojowych) w zakresie projektowania innowacji, przeprowadzenia testów komponentów prototypu, budowy prototypu oraz rozwoju prototypu, przeprowadzenia testów u potencjalnego odbiorcy docelowego. Celem prac B+R będzie opracowanie procesu pakowania aseptycznego w maszynach rotacyjnych w celu połączenia wysokiej higieny pakowania z uniwersalnością, mniejszymi gabarytami urządzenia i poprawą efektywności energetycznej. W efekcie przeprowadzonych prac zostanie opracowany i wdrożony nowy model urządzenia pakującego – aseptyczny automat rotacyjny, charakteryzujący się istotnymi przewagami rynkowymi. Należeć do nich będą elastyczność produkcji, większa uniwersalność, krótszy czas przezbrojenia, mniejsze gabaryty, niższa pracochłonność, mniejsze zużycie energii elektrycznej, środków myjących CIP i pary. Ponadto, zaprojektowany zostanie system sterylizacji mieszaniną roztworu nadtlenku wodoru o stężeniu 35% i pary wodnej opakowań (kubków oraz wieczek albuminowych), co dotychczas nie było stosowane w automatach rotacyjnych. Takie cechy opracowanego automatu będą znacząco wyróżniać markę TREPKO na rynku maszyn pakujących jako innowacyjną firmę, otwartą na niekonwencjonalne myślenie. Wyniki prac B+R Wnioskodawca wdroży w swojej działalności poprzez produkcję aseptycznych automatów rotacyjnych. Produkt będzie skierowany do krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw z branży mleczarskiej i przetwórstwa owocowo-warzywnego. Spółka zabezpieczyła niezbędne zasoby kadrowe i techniczne do realizacji i wdrożenia projektu.

X

  Direct contact: Jan B. Larsen (TREPKO A/S)
  Office phone: +45 43 99 22 44
  Mobile: +45 88 20 98 43
  Direct contact: Tomasz Mierzwa (TREPKO S.A.)
  Office phone: +48 61 423 88 71
  Mobile: +48 601 066 129
  Direct contact: Michael Meldgaard (TREPKO A/S)
  Office phone: +45 88202064
  Mobile: +45 22 24 24 49
  Direct contact: Riaan van Zyl (TREPKO / FILMATIC)
  Office phone: +27 21 862 2192
  Mobile: +27 82 259 4339
  Direct contact: TREPKO USA Sales (TREPKO INC.)
  Office phone: +1 813 443 0794
  Direct contact: Tomasz Ziółkowski (PL)
  Office phone: +48 61 423 88 72
  Mobile: +48 691 384 650
  Direct contact: Neil Wilkinson (UK)
  Office phone: +44 1427 61 22 44 
  Direct contact: Agata Szuba (DE)
  Office phone: +49 831 527 123 58
  Direct contact: Bahaa R. Labib
  Office phone: +20 2 227 34 613
  Mobile: +20 122 32 19 274
  Direct contact: Brasil Office
  Office phone: +55 41 3513 5100
  Direct contact: Jacek Jędroszyk
  Office phone: +48 614 26 50 61
  Mobile: +48 571 448 881
  Direct contact: Joanna Pacesz
  Office phone: +48 614 23 88 74
  Mobile: +48 601 568 134
  Direct contact: UK Office
  Office phone: +44 1427 612244 
  Direct contact: Bogusław Jopa
  Office phone: +48 61 423 88 81
  Mobile: +48 601 568 135
  Direct contact: Rimma Nowak
  Office phone: +48 614 23 88 72
  Mobile: +48 691 384 650