professionalnoe-obuchenie

Профессионалное обучение

Przyszły sukces firmy zależy od wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Od 2004 firma TREPKO oferuje praktyczną naukę zawodu dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gnieźnie w klasach o specjalności „operator obrabiarek sterowanych numerycznie”.

Wyspecjalizowana kadra prowadząca naukę zawodu sprawia, że każdy uczeń otrzymuję wiedzę na najwyższym poziomie. Uczniowie poznają jakościowe standardy pracy zgodne z wymogami europejskimi i światowymi oraz zdobywają praktykę na najnowocześniejszych maszyn produkcyjnych. O atrakcyjności oferty kształcenia świadczy również fakt, że firma Trepko zapewnia szeroki zakres przywilejów pracowniczych i socjalnych. Dla uczniów z najlepszymi wynikami Trepko daje szanse dalszego zatrudnienia w stabilnej międzynarodowej firmie, zdobycie doświadczenia zawodowego oraz kontynuowanie nauki i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.