praktyki-zawodowe

Praktyki zawodowe

 

Przyszły sukces firmy zależy od wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Od 2004 firma TREPKO oferuje praktyczną naukę zawodu dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gnieźnie w klasach o specjalności „operator obrabiarek sterowanych numerycznie”.

Wyspecjalizowana kadra prowadząca naukę zawodu sprawia, że każdy uczeń otrzymuję wiedzę na najwyższym poziomie. Uczniowie poznają jakościowe standardy pracy zgodne z wymogami europejskimi i światowymi oraz zdobywają praktykę na najnowocześniejszych maszyn produkcyjnych. O atrakcyjności oferty kształcenia świadczy również fakt, że firma Trepko zapewnia szeroki zakres przywilejów pracowniczych i socjalnych. Dla uczniów z najlepszymi wynikami Trepko daje szanse dalszego zatrudnienia w stabilnej międzynarodowej firmie, zdobycie doświadczenia zawodowego oraz kontynuowanie nauki i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Rekrutacja pracowników młodocianych w celu nauki zawodu
w zawodzie: operator obrabiarek skrawających
na rok szkolny 2021/2022


Chcesz uczyć się od najlepszych?

TREPKO S.A. w Gnieźnie we współpracy z Zespołem Szkół Technicznych im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie prowadzi kształcenie na poziomie branżowej szkoły I stopnia w zawodzie operator obrabiarek skrawających.